Vi erbjuder bergsprängning för ditt markarbete från Uppsala norra till Stockholm södra. Våra bergsprängare har stor kompetens och yrkeserfarenhet. Vi utför alltifrån avancerad bergsprängning, såsom sprängning med låga vibrationer  och sprängning nära husgrund. Vid försiktiga sprängningar använder vi oss av bland annat krut, snigeldynamit och darda för att med största försiktighet undvika skador. Vi är flitigt anlitade av både privatpersoner och företag vid sprängning. Vid dräneringsarbeten vi utfört och sprängning visat sig vara nödvändig har vår kompletta kompetens och maskinpark varit mycket uppskattad av våra beställare. Vi kämpar ständigt för en hög kvalite`och därför utbildat oss och våra metarbetare till auktoriserade bergsprängare. 
Alla tillstånd och försäkringar finns.

Vid besiktningar kontakta
 www.ekströmkonsult.com

Vill du veta mer om Auktorisering

www.Bef.nu